Algemene voorwaarden

Provisioned B.V. hanteert voor alle aanbiedingen en overeenkomsten de NLdigital Algemene Voorwaarden (2020). De NLdigital Voorwaarden zijn door NLdigital gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden worden bij iedere offerte en overeenkomst meegezonden. De voorwaarden zijn te raadplegen middels onderstaande downloadknop en worden op verzoek naar u verzonden.

Middels onderstaande downloadknop kunt u de gehanteerde algemene voorwaarden van Provisioned B.V. downloaden. De algemene voorwaarden worden verstrekt in PDF-formaat. Om PDF-bestanden te openen kunt u gebruik maken van uw webbrowser of een gratis PDF-lezer zoals Adobe Reader.